Kvalitetsklass:
Viskositetsgrad:

Egenskaper
VELOL WHITE 1 produceras med flytande kolväten. VELOL WHITE 1 kännetecknas av mycket hög fysiokemisk stabilitet under drift.

Nyckelfunktioner:
• Luktfri,
• Mycket hög renhet,
• Transparent.

Tillämpning
VELOL WHITE 1 är gjord för användning i tekniska processer som kräver hög renhet och stabilitet hos oljan. VELOL White 1 är en lågviskös, djupt de-aromatiserad olja för driftskompatibel rengöring och kortvarigt skydd mot korrosion.

Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 200C mm2/s 1,8
Flash point 0C >70
Pour point 0C -19
Density at 150C kg/l 750