Viskositetsgrad: ISO VG: 220

Egenskaper
Velol RC 220 är styroljor som är tillverkade av djupt raffinerad mineralolja och en modern blandning av oljekonditioneringar som  garanterar friktionsegenskaperna som krävs för att uppfylla kraven i Cincinnati – Milacron och General Motors LS-2 (LW-06-1-04)-specifikationen.

Oljans egenskaper:
• Upprätthåller hydrodynamisk smörjning i guiden,
• Underlättar placeringen av verktyget på rätt sätt mot elementet,
• Motverkar ”stick-slip”,
• Förlänger drivtiden för skärsystem och verktyg,
• Uppnår den rätta ytbehandlingseffekten,
• Säkerställer perfekt separation från processoljor.

Tillämpning
Velol RC 220 används för att smörja alla typer av glidskenor, även horisontella glidguider som är verksamma i måttliga temperaturer under måttliga laster. Säkerställer korrekt guidedrift med extra fokus på rätta friktionsegenskaper och eliminering av ”stick-slip”.

Standarder & Godkännanden
ISO 6743-13:2002/GB,
DIN 51502 – CGLP

Velol RC 220 – MAG Specification P-50,

Parameters Unit Typical values
Kinematic Viscosity at 400C mm2/s 227.0
Viscosity Index 90
Pour Point 0C -12
Flashpoint 0C 280
Lubrication Properties, four ball tester: · Weld Load kG 250