Egenskaper
SP WASHABLE OIL tillverkas basera på raffinerade mineraloljebaser och ytaktiva tillsatser.

Tillämpning
SP WASHABLE OIL syftar till att smörja cylinderkronor, och nålar av virkmaskiner.

Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 24
Solidification point 0C -20
Ignition temperature 0C 225
Water content %(m/m) 0.1