Viskositetsgrad: ISO VG: 220

Egenskaper
MN-maskinoljor är en blandning av mineraloljor och oxiderade vegetabiliska oljor. Beroende på kompositionen finns två typer av maskinoljor:

• MN-11,
• MN-15.

Tillämpning
MN-11 används för smörjning av följande:

• motorlager av ångfartyg,
• lager som utsätts för kontakt med vatten där smorda maskinoljor bildar stabila smörjemulsioner,
• Lager i maskiner som utsätts för hög belastningsintensitet.

MN-11 används för smörjning av interna delar av ångmaskiner, och MN-15 för smörjning av fartygs propellerlager.

Standarder & Godkännanden
PN-56/C-96074

Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at. 500C mm2/s 109.3
Solidification point 0C -8
Ignition temperature 0C 240
Carbon residue (ashing) % 0.02
Acid value mg KOH/g 0.04
Sponification number mg KOH/g 13