Kvalitetsklass:
Viskositetsgrad: ISO VG: 46

Egenskaper
L-AN maskinoljor är tillverkade av selektivt raffinerade oljedestillat som bearbetats fram av petroleum. Tack vare hög stelningspunkt kan L-AN maskinoljor användas för smörjning av enheter som är verksamma i uppvärmda rum även under vintern.

Tillämpning
L-AN maskinoljor är avsedda att smörja lätt- och medelladdade maskinelement och industriella enheter, t.ex.

• Rullningslager och glidlager,
• Guider,
• Mekaniska växlar,
• Axlar, etc.
• och kompletterande friktionscentra. Vissa L-AN maskinoljor tillämpas även för andra ändamål, t.ex. hydrauliska system.

Standarder & Godkännanden
ISO 3448
DIN 51501

Parameters   Unit   Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 43.9
Viscosity index 94
Flow temperature 0C -6
Ignition temperature 0C 232