Egenskaper
INDUSTRIAL OIL (axelolja) tillverkas genom bearbetning av petroleum. Beroende på kinematisk viskositet och frystemperatur två olika typer av industriella axeloljor:

• Pm-50 / 50-0-0 (tidigare L-typ axelolja).
• Pm-30 / 50-0-020 (tidigare U-typ axelolja).

Tillämpning
Pm-50 och Pm-30 är främst avsedd att smörja glidlager på ånglokomotiv samt järnvägs- och spårvagnar.

• Pm-50 / 50-0-0:

Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 500C mm2/s 58.7
Relative viscosity at 500C 0E 7.92
Ignition temperature 0C 180
Solidification point 0C -5

• Pm-30 / 50-0-020:

Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 500C mm2/s 41.5
Relative viscosity at 500C 0E 5.68
Ignition temperature 0C 170
Solidification point 0C -28