Egenskaper
CYLINDER OILS tillverkas genom konservativ behandling av petroleum. Skyddar från slitage och tätar driftutrymmen.

Oljan egenskaper:

• Hög antändningstemperatur,
• Hög viskositet,
• Hög kemisk koncentration,
• Låg känslighet för kokning under kemisk nedbrytning vilket resulterar i att hårda rester på rörliga delar av maskinen skapas,
• Låg motståndskraft mot ångtvätt.

Tillämpning
Oljan är avsedd att smörja cylindrar, transmissionselement, ångmotorelement, och finns i två olika varianter:

• Cl-17 / 100-0-10 (tidigare PN-240) används för mättade ångmaskiner (max. ångtemp. 250ºC).
• Cl-30 (tidigare PP-280) används för överhettade ångmaskiner (max. ångtemp. 290°C).

Standarder & Godkännanden
PN-61/C-96095

Tre olika cylinderoljor: 

Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at. 100°C mm2/s 30.8
Kinematic viscosity at. 40°C mm2/s 340
Ignition temperature 0C 285
Solidification point 0C -8
Acid value mg KOH/g 0.017
Carbon residue (ashing) % 0.03
Carbon residue (Conradson) % 0.076
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at. 100°C mm2/s 40.6
Kinematic viscosity at. 40°C mm2/s 610
Ignition temperature 0C 304
Solidification point 0C -10
Acid value mg KOH/g 0.051
Carbon residue (ashing) % 0.03
Carbon residue (Conradson) % 0.09
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at. 100°C mm2/s 50
Kinematic viscosity at. 40°C mm2/s 1000
Ignition temperature 0C 310
Solidification point 0C -14
Acid value mg KOH/g 0.085
Carbon residue (ashing) % 0.01
Carbon residue (Conradson) % 1.04